Maria Biesu

Teatrul Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” este o instituţie publică de cultură de interes național, având ca principal obiect de activitate realizarea de producții artistice, constând în spectacole de operă și balet, spectacole și evenimente cultural artistice cu scopul promovării actului de cultură în țară și peste hotare pentru promovarea potențialului de creație, tradițiilor și imaginii Republicii Moldova ca stat cu valori și realizări artistice competitive la nivel internațional.

 

  • înregistrarea clienților, verificarea și stocarea informației cu privire la aceștia:

Cumpărătorul se înregistrează pe site-ul oficial al Teatrul Naţional de Operă și Balet ”Maria Bieșu” prin formarea contului personal. În procesul înregistrării, cumpărătorul indică numele, prenumele, adresa de e-mail și parola. Astfel, cumpărătorul va primi o notificare de înregistrare pe site-ul www.tnob.md la adresa de e-mail.

Cumpărătorul, efectuând înregistrarea, prin apăsarea butonului corespunzător este de acord să respecte condițiile și termenii comerciali ai site-ul www.tnob.md.

Sistemul automatizat al site-lui oferă cumpărătorului lista denumirii spectacolelor, afișând disponibilitatea biletelor. Vizavi de denumirea spectacolului este afișat butonul “Cumpără bilet”, la o anumită dată și oră. Selectând în schema sălii locul/locurile dorite, cumpărătorul va indica informația aferentă datelor personale, după care se va genera Comanda. După finalizarea rezervării este necesar ca cumpărătorul să efectueze clic pe butonul “Modalitate de plată”. Click pe ‘CONTINUA’ pentru a continua pe platforma de plata securizată.

Dacă biletele cumpărate vor fi revândute sau transferate în scopul obținerii de avantaje materiale de către o terță persoană neautorizată, Teatrul Naţional de Operă și Balet ”Maria Bieșu” poate refuza participarea deținătorilor biletelor la eveniment.

Teatrul Naţional de Operă și Balet ”Maria Bieșu” are dreptul să modifice datele de desfășurare a evenimentului, noile informații fiind anunțate prin mijloacele de comunicare disponibile.

Biletul nu poate fi comercializat cu un preț mai redus sau /și nu poate fi dat ca premiu în cadrul nici unui concurs fără acordul prealabil al Teatrului Naţional de Operă și Balet ”Maria Bieșu”.

Teatrul Naţional de Operă și Balet ”Maria Bieșu” nu este responsabil pentru acțiunile ce nu au legătură cu procedura de vânzare bilete și nu poate fi acuzat pentru intrarea la eveniment cu bilete falsificate.

  • securitatea informației clientului și politica de securitate

Site-ul www.tnob.md , colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal ale clienților. Aceste date vor fi colectate pe baza consimțământului clientului și se vor baza pe cerințele legale de furnizare a serviciilor solicitate. www.tnob.md  prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației și în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

  •  serviciul suport clientelă (contacte, e-mail, orele de lucru), corespondența și soluționarea litigiilor

www.tnob.md oferă clienţilor săi Serviciul suport la numărul de telefon 022 24 51 04.

Zilele de lucru: Marţi – Duminică 10:00-18:00, Sambata-Duminica 10:00-16:00, (luni zi liberă).

Serviciul suport oferă consultarea clienţilor cu privire la serviciile oferite de Magazinul electronic, modalităţile de plată, de livrare şi revocare a Operațiunii de plată /Tranzacţiilor practicate. Serviciul suport este obligat să primească de la Cumpărători reclamaţii, să asigure informarea acestora cu privire la statutul procesului de investigaţie a reclamaţiilor, şi, după caz, să asigure investigarea reclamaţiilor.

Prin achiziționarea biletului/biletelor electronice (e-ticket) de pe site-ul nostru, Cumpărătorul este de acord cu toate Condițiile și Regulile enumerate.

  • condițiile achitării și anulării

Înaintea purcederii la perfectarea Operațiunii de plată, toţi parametrii şi condiţiile de bază ale Vânzării direcţionate spre achitare să fie pusă la dispoziţia Cumpărătorului:

identificatorul unic al Comenzii;

preţul şi cantitatea fiecărui bilet;

alte plăţi dacă se aplică în cadrul acestei Tranzacții;

valoarea totală a comenzii, egală cu suma Operațiunii de plată care va fi iniţiată de Comerciant pentru achitarea Vânzării date;

referinţă şi link activ la Condiţiile comerciale;

alte condiţii speciale eventual aplicabile Tranzacției date.

Anterior iniţierii Tranzacţiei de plată Cumpărătorul trebuie să prezinte acordul său în privinţa Condiţiilor comerciale prin bifarea punctului „Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu Condiţiile comerciale”.

Cumpărătorul va fi redirecționat către o pagină de plată a Băncii pentru a introduce datele cardului. Conexiunea la accesul de plată și transmiterea de informații se face într-un mod securizat. Plata se poate efectua prin intermediul cardului Visa şi MasterCard. Biletul/biletele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar nu se va efectua livrarea. Atunci când faceţi click pe ‘AUTORIZARE DE PLATA’, cumpărătorul confirmă ca acest Card îi aparţine sau că a fost autorizat de către titularul cardului de a-l utiliza. Teatrul Naţional de Operă și Balet ”Maria Bieșu” nu poartă răspundere pentru utilizarea neautorizată a cardului. În urma efectuării tranzacției cu succes, autorizării și efectuării plății, biletul electronic va fi expediat la adresa de e-mail al cumpărătorului. Biletul electronic va fi de asemenea disponibil la un link pentru browser. Cumpărătorului i se recomandă să deschidă imediat linkul și să salvați biletul în stocarea locală a dispozitivului.

Site-ul www.tnob.md este securizat, www.tnob.md nu păstrează datele dvs. personale, a contului sau a cardului folosite în efectuarea unei tranzacţii online.

  • Obținerea biletului

Biletul/biletele electronice se prezintă la eveniment tipărite pe hârtie, format A4 în dimensiunea indicată de linia punctată.

Fiecare bilet electronic oferă o intrare per/persoană.

La trecerea la spectacol, spectatorul este obligat să prezinte documentul care îi atestă identitatea și-i confirmă dreptul asupra bilet.

Nu se acceptă bilete electronice afișate pe ecranul telefonului mobil sau al tabletei.

Biletul își pierde valabilitatea, dacă biletul electronic este deteriorat sau nu poate fi citit.

Biletul își pierde valabilitatea după ce spectatorul părăsește locația evenimentului.

Biletul își pierde valabilitatea după începerea spectacolului.

Dacă biletul este deteriorat sau nu poate fi citit, acesta nu este valabil. În cazul deteriorării biletelor, imprimaţi altele noi.

Nerespectarea condițiilor și termenilor comerciali sau folosirea biletului în alte scopuri decât cele prevăzute, poate aduce cu sine anularea biletului și poate interzice accesul deținătorului biletului la eveniment.

  • Returnarea biletului

Biletul/biletele achiziţionate pentru un anumit eveniment pot fi returnate doar în cazul anulării sau amânării evenimentului, şi doar până la ora începutului spectacolului specificată în bilet.

Cumpărătorul biletului are dreptul de a returna biletul/biletele achiziţionate conform punctului la casele de bilete ale Teatrului până la ora începutului spectacolului specificat în bilet.

Contravaloarea biletelor de spectacol se restituie doar în condițiile stipulate mai sus

Biletul/biletele achiziționate pentru un anumit eveniment anulat sau amânat pot fi schimbate cu bilete valabile pentru alte evenimente.

În cazul unei anulări, amânări, sau schimbarea programului unui eveniment, sumele rezultate din costurile suplimentare ( transport, taxe bancare, etc.) nu vor fi acoperite.

Nu poate fi returnată contravaloarea biletelor care au fost procurate prin intermediul cardurilor sau datelor de card furate.

  • publicitatea produselor pe alte site-uri:

TNOB mai promovează spectacolele și evenimentele pe care le organizează prin intermediul rețelelor de socializare Facebook ,  Instagram și pe platforma iTicket.md.

 

 

Mar
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
Apr
1
2
3
4
5
6
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Iun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
«Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu»