Maria Biesu

Data prezentării 29.05.2024 15:44:16

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare" Aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 Entitatea: TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET MARIA BIESU I.P.

Cod CUIÎO: 2245817 Cod IDNO: 1004600007910

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI Strada: Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.152

Activitatea principală: R9001, Activitati de interpretare artistica (spectacole)

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322245088 WEB:

E-mail: helenrebeja@gmail.com

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) REBEJA ELENA Tel. 079670872 Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 476 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* DOHOTARU NICOLAE

 

Unitatea de măsură: leu

 

BILANŢUL

Anexa 1

 

la 31.12.2023

 

 

 

 

Sold la

Nr. cpt.

Indicatori

Cod rd.

Începutul perioadei de gestiune

Sfîrşitul perioadei de gestiune

 

1

2

3

4

5

 

A C T I V

 

 

 

A.

ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizări necorporale

 

 

 

1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie

010

 

 

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

48889

27222

din care:

2.1. concesiuni, licenţe şi mărci

021

 

 

2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie

022

 

 

2.3. programe informatice

023

 

 

2.4. alte imobilizări necorporale

024

48889

27222

3. Fond comercial

030

 

 

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

040

 

 

Total imobilizări necorporale

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

48889

27222

II. Imobilizări corporale

 

 

 

1. Imobilizări corporale în curs de execuţie

060

 

 

2. Terenuri

070

57807800

57807800

3. Mijloace fixe, total

080

23652187

22992447

din care: 3.1. clădiri

081

23372113

22468444

3.2. construcţii speciale

082

10667

7994

3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice

083

268294

293448

3.4. mijloace de transport

084

 

 

3.5. inventar şi mobilier

085

 

 

3.6. alte mijloace fixe

086

1113

222561

4. Resurse minerale

090

 

 

5. Active biologice imobilizate

100

 

 

6. Investiţii imobiliare

110

 

 

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

 

 

 

 

Total imobilizări corporale

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

81459987

80800247

 

III. Investiţii financiare pe termen lung

 

 

 

 

1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

140

 

 

 

2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total

150

 

 

 

din care:

2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate

151

 

 

 

2.2 împrumuturi acordate părţilor afiliate

152

 

 

 

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

153

 

 

 

2.4 alte investiţii financiare

154

 

 

 

Total investiţii financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)

160

 

 

 

IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate

 

 

 

 

1. Creanţe comerciale pe termen lung

170

 

 

 

2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung

180

 

 

 

inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

181

 

 

 

3. Alte creanţe pe termen lung

190

 

 

 

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

200

 

 

 

5. Alte active imobilizate

210

 

 

 

Total creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

220

 

 

 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

81508876

80827469

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. Stocuri

 

 

 

 

1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată

240

6477202

6098472

 

2. Active biologice circulante

250

 

 

 

3. Producţia în curs de execuţie

260

 

 

 

4. Produse şi mărfuri

270

 

 

 

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

 

 

 

Total stocuri

290

6477202

6098472

 

 

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

 

 

 

II. Creanţe curente şi alte active circulante

 

 

 

1. Creanţe comerciale curente

300

408403

328444

2. Creanţe ale părţilor afiliate curente

310

 

 

inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

311

 

 

3. Creanţe ale bugetului

320

1

1

4. Creanţele ale personalului

330

14465

14347

5. Alte creanţe curente

340

743146

1089612

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7494

8570

7. Alte active circulante

360

16010

15003

Total creanţe curente şi alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

1189519

1455977

III. Investiţii financiare curente

 

 

 

1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

380

 

 

2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total

390

 

 

din care:

2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate

391

 

 

2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate

392

 

 

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

 

 

2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate

394

 

 

Total investiţii financiare curente

(rd.380 + rd.390)

400

 

 

IV. Numerar şi documente băneşti

410

2460429

1651349

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

10127150

9205798

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

91636026

90033267

 

P A S I V

 

 

 

C.

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social şi neînregistrat

 

 

 

1. Capital social

440

 

 

 

 

2. Capital nevărsat

450

(

)

(

)

3. Capital neînregistrat

460

 

 

4. Capital retras

470

(

)

(

)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

49691677

49691677

Total capital social şi neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

49691677

49691677

II. Prime de capital

500

 

 

III. Rezerve

 

 

 

1. Capital de rezervă

510

 

 

2. Rezerve statutare

520

 

 

3. Alte rezerve

530

 

 

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

 

 

IV. Profit (pierdere)

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

550

X

105718

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

560

-28225747

-28225747

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

-6382056

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

(

)

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

-28225747

-34502085

V. Rezerve din reevaluare

600

 

 

VI. Alte elemente de capital propriu

610

 

463192

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

620

21465930

15652784

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

1. Credite bancare pe termen lung

630

 

 

2. Împrumuturi pe termen lung

640

 

 

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

641

 

 

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile

642

 

 

 

 

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

643

 

 

 

3. Datorii comerciale pe termen lung

650

 

 

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung

660

 

 

 

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

661

 

 

 

5. Avansuri primite pe termen lung

670

 

 

 

6. Venituri anticipate pe termen lung

680

1000000

1000000

 

7. Alte datorii pe termen lung

690

57807800

57807800

 

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

700

58807800

58807800

 

DATORII CURENTE

 

 

 

 

1. Credite bancare pe termen scurt

710

 

 

 

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

720

 

 

 

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

721

 

 

 

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile

722

 

 

 

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

723

 

 

 

3. Datorii comerciale curente

730

2312672

5663476

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate curente

740

 

 

E.

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

741

 

 

 

5. Avansuri primite curente

750

342976

260181

 

6. Datorii faţă de personal

760

2753282

3610606

 

7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale

770

2353688

3455547

 

8. Datorii faţă de buget

780

465764

1939764

 

9. Datorii faţă de proprietari

790

 

 

 

10. Venituri anticipate curente

800

3080000

602537

 

11. Alte datorii curente

810

53914

40572

 

TOTAL DATORII CURENTE

(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

820

11362296

15572683

F.

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

830

 

 

 

 

2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/dienţilor

840

 

 

 

3. Provizioane pentru impozite

850

 

 

 

4. Alte provizioane

860

 

 

 

TOTAL PROVIZIOANE

(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

870

 

 

 

TOTAL PASIVE

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

91636026

90033267

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

 

Anexa 2

 

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedenta

curenta

1

2

3

4

Venituri din vînzări, total

010

64012120

65976846

din care:

venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor

011

 

 

venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor

012

57323403

56354394

venituri din contracte de construcţie

013

 

 

venituri din contracte de leasing

014

6688717

9622452

venituri din contracte de microfinanţare

015

 

 

alte venituri din vînzări

016

 

 

Costul vînzărilor, total

020

50780171

63483548

din care:

valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute

021

 

 

costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor

022

50780171

63483548

costuri aferente contractelor de construcţie

023

 

 

costuri aferente contractelor de leasing

024

 

 

costuri aferente contractelor de microfinanţare

025

 

 

alte costuri aferente vînzărilor

026

 

 

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)

030

13231949

2493298

Alte venituri din activitatea operaţională

040

23797

135787

 

Cheltuieli de distribuire

050

 

 

Cheltuieli administrative

060

19739209

8228862

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

101050

606179

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)

(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)

080

-6584513

-6205956

Venituri financiare, total

090

883913

239019

din care:

venituri din interese de participare

091

 

 

inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate

092

 

 

venituri din dobînzi

093

 

 

inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate

094

 

 

venituri din alte investiţii financiare pe termen lung

095

 

 

inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate

096

 

 

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente

097

 

 

venituri din ieşirea investiţiilor financiare

098

 

 

venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă

099

883913

239019

Cheltuieli financiare, total

100

950926

415119

din care:

cheltuieli privind dobînzile

101

 

 

inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate

102

 

 

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente

103

 

 

cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare

104

 

 

cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă

105

950926

415119

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)

110

-67013

-176100

Venituri cu active imobilizate şi excepţionale

120

 

 

Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale

130

 

 

Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi excepţionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)

140

 

 

 

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)

150

-67013

-176100

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)

160

-6651526

-6382056

Cheltuieli privind impozitul pe venit

170

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)

180

-6651526

-6382056

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

 

Anexa 3

 

Nr.

d/o

Indicatori

Cod rd

Sold la începutul perioadei de gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

I.

Capital social şi neînregistrat

 

 

 

 

 

1. Capital social

010

 

 

 

 

2. Capital nevărsat

020

(

)

(

)

(

)

(

)

3. Capital neînregistrat

030

 

 

 

 

4. Capital retras

040

(

)

(

)

(

)

(

)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

050

49691677

 

 

49691677

Total capital social şi neînregistrat

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060

49691677

 

 

49691677

II.

Prime de capital

070

 

 

 

 

III.

Rezerve

 

 

 

 

 

1. Capital de rezervă

080

 

 

 

 

2. Rezerve statutare

090

 

 

 

 

3. Alte rezerve

100

 

 

 

 

Totalrezerve

(rd.080 + rd.090 + rd.100)

110

 

 

 

 

IV.

Profit (pierdere)

 

 

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

120

X

113655

7937

105718

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

130

-28225747

 

 

-28225747

 

 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

140

X

 

6382056

-6382056

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

150

X

(

)

(

)

(

)

Total profit (pierdere)

(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

-28225747

113655

6389993

-34502085

V.

Rezerve din reevaluare

170

 

 

 

 

VI.

Alte elemente de capital propriu

180

 

977454

514262

463192

 

Total capital propriu

(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)

190

21465930

1091109

6904255

15652784

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

 

Anexa 4

 

Indicatori

Cod rd

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

 

 

Încasări din vînzări

010

70797514

69151222

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

15528043

12331737

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

38243265

48020559

Dobînzi plătite

040

 

 

Plata impozitului pe venit

050

 

 

Alte încasări

060

1178275

2289589

Alte plăţi

070

17584017

11905980

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)

080

620464

-817465

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

 

 

 

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

 

 

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

 

 

Dobînzi încasate

110

 

 

Dividende încasate

120

 

 

inclusiv: dividende încasate din străinătate

121

 

 

 

Alte încasări (plăţi)

130

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

 

 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

 

 

 

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

 

 

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

 

 

Dividende plătite

170

 

 

inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor

171

 

 

Încasări din operaţiuni de capital

180

 

 

Alte încasări (plăţi)

190

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea financiară

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

 

 

Fluxul net de numerar total

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

620464

-817465

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

-20223

8385

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

1860188

2460429

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

2460429

1651349

 

 

Июл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Авг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Окт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«Национальный Театр Оперы и Балета "Мария Биешу"»